Powiadamiaj o nowościach:
regulamin
rss
google
mobileman
Regulamin

Regulamin newsletter'a Mobileman.pl

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z newsletter' a udostępnianego przez Mobileman.pl

  1. Newsletter jest wysyłany na poadany przez użytkownika adres poczty elektronicznej.
  2. Otrzymywanie newsletter‘ a jest bezpłatne, rozsyłane jest do kilku razy w tygodniu drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
  3. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z dalszego jego otrzymywania klikając odpowiedni link w newsletterze lub deaktywujac swój email na stronie głównej www.mobileman.pl.
  4. Mobileman.pl nie będzie udostępniał powierzonych jej adresów poczty elektronicznej osobom trzecim.
  5. Newsletter jest rozsyłany bezimiennie, i nie są zbierane dane osobowe użytkowników newsletter’a.
  6. Mobileman.pl ma prawo do jednostronnej zmiany zapisów regulaminu z przyczyn techniczno-organizacyjno-ekonomicznych. Każdą osobę zapisaną do newsletter’a obowiązuje aktualny regulaminzamieszczony w serwisie Mobileman.pl. 
  7. Redakcja serwisu Mobileman.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania reklam.
  8. Redakcja serwisu Mobileman.pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za zamieszczone reklamy.
Wszystkie znaki towarowe zamieszczone w serwisie są znakami zastrzeżonymi, pojawiają się wyłącznie w celach informacyjnych.